Το GenesisWeb είναι ένα
δημιουργικό γραφείο

με έδρα την πόλη
της Δράμας.
Από το 2003 παρέχει υπηρεσίες
σχεδιασμού, εκτύπωσης & κατασκευής ιστοσελίδων.