..Δεν είμαστε οι καλύτεροι...

και αυτό στο υπογράφουμε...

..Δεν θα σε βγάλουμε πρώτο στο Google...

Δεν θα σε κάνουμε social celebrity...

..Δεν θα ακούσεις από εμάς μεγάλα λόγια...

..Δεν θα σου δώσουμε τα προσωπικά μας τηλέφωνα...

απαντάμε όμως πάντα στα e-mail, ticket, skype...

..Δεν θα κάνουμε αυτό που θα μας υποδείξεις...

μόνο για να σε ικανοποιήσουμε...

..Θέλουμε να είμαστε ξεκάθαροι μαζί σας...

Αν όλα τα παραπάνω σας εκφράζουν, επικοινωνήστε μαζί μας!